Smartlog v3 » Nitoen » Selv Kreml har RSS feeds
Opret egen blog | Næste blog »

Nitoen

Nitos iagttagelser om RSS

Selv Kreml har RSS feeds

21. Mar 2006 13:48, Nito

Nå, så er RSS da ved at være udbredt, når "The President of Russia" udsender dekreter via RSS!

Via Steve Rubel.

Tags

Arkiv